Printvriendelijke versie

Vanaf 2016 veranderen enkele golfregels.

De belangrijkste? Je mag een verlengde putter niet meer tegen het lichaam verankeren.

Elke vier jaar, bij het verschijnen van het nieuwe regelboekje, wijzigen de instanties R&A en de USGA enkele golfregels. De wijzigingen hebben tot doel om de regels logischer en duidelijker te maken. In het nieuwe regelboekje, dat sinds begin 2016 op papier en online (http://www.randa.org) verschijnt, staan alle wijzigingen apart vermeld, maar hier kan je alvast de belangrijkste regelwijzigingen downloaden.

Share
/