Printvriendelijke versie

Annual Handicap Review

De “Annual Handicap Review” (of kortweg de “AHR”) is een verplichte jaarlijkse handicapherziening die voorzien is in het  EGA (European Golf Association) handicapsysteem . Het handicap comité van elke golfclub moet deze AHR zo snel mogelijk na het einde van het jaar verplicht uitvoeren  voor alle spelers met een EGA handicap (tot 36.0). Deze herziening is niet van toepassing voor de leden met een clubhandicap (>36.0).

Het handicap comité van Koksijde Golf ter Hille heeft beslist om de AHR integraal en ongewijzigd over te nemen zoals berekend en voorgesteld volgens de bepalingen van het EGA handicapsysteem. Het resultaat van deze handicapherziening zal op 1 februari a.s. automatisch in de handicaphistoriek van alle leden van Koksijde Golf ter Hille opgenomen worden.

De volledige tekst (Engels) van het EGA handicapsysteem vindt u terug op volgende link : EGA handicapsysteem

De berekening van de “AHR” is een vrij complex berekeningsproces. Hieronder proberen wij op een begrijpelijke manier een overzicht te geven van  de verschillende stappen die gevolgd worden.

STAP 1 : alle spelers met minder dan 4 qualifying scores in het voorbije jaar krijgen een INACTIEVE handicap. Hun handicap wordt niet verder behandeld in de berekening van de AHR. De gevolgen van het hebben van een inactieve handicap zijn o.m. verbod om deel te nemen aan de Interclub competities, verbod om deel te nemen aan bepaalde tornooien, enz.

STAP 2 : alle spelers die wel minstens 4 qualifying scores hebben in het voorbije jaar maar die over de voorbije 2 jaar minder dan 8 qualifying scores hebben, krijgen wel een ACTIEVE handicap toegewezen maar hun handicap wordt ook niet verder behandeld in de berekening van de AHR

(vanaf  stap 3 en volgende hebben spelers dus minstens 4 qualifying scores in het voorbije jaar en minstens 8 qualifying scores in de voorbije 2 jaar, al deze spelers krijgen dan ook een ACTIEVE handicap)

STAP 3 :  voor de spelers waarvan de mediaan van de qualifying scores niet meer dan 2.9 hoger of lager is dan de referentiescore voor hun handicap categorie wordt geen handicapherziening gedaan

STAP 4 : de spelers waarvan de mediaan van de qualifying scores tussen de  3.0 en 4.9 hoger is dan de referentiescore voor hun handicap categorie krijgen een handicap herziening van -1.0

STAP 5 : de spelers waarvan de mediaan van de qualifying scores tussen de  3.0 en 4.9 lager is dan de referentiescore voor hun handicap categorie krijgen een handicap herziening van +1.0

STAP 6 : de spelers waarvan de mediaan van de qualifying scores meer dan 5.0 hoger is dan de referentiescore voor hun handicap categorie krijgen een handicap herziening van -2.0

STAP 7 : de spelers waarvan de mediaan van de qualifying scores meer dan 5.0 lager is dan de referentiescore voor hun handicap categorie krijgen een handicap herziening van +2.0

 

 

 

Share
/