Printvriendelijke versie
De jeugdcommissie is bijzonder fier te mogen melden dat Koksijde Golf ter Hille ook het komende jaar het VVG BIRDIE-label mag dragen!

We behalen het Birdie-label voor het tweede jaar op rij. Dit sterkt ons in onze werking en motiveert ons om deze verder te blijven uitbouwen zodat zowel de recreatieve junior als de meer competitief gerichte junior zich thuis- en gesteund voelt in Koksijde Golf ter Hille.

Het BIRDIE-label is een kwaliteitslabel gekoppeld aan vooropgestelde normen. VVG kent dit label toe aan clubs die voldoen aan bepaalde voorwaarden (= kwalitatieve eisen) gestaafd door een recreatief jeugdbeleidsplan.

Koksijde Golf ter Hille zet de laatste jaren fors in op de jeugd en er werden door de jeugdcommissie tal van inspanningen geleverd om de basis te leggen voor een sterke jeugdwerking. Hierin worden we ondersteund door de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) en het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds is een VVG-project in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso met als doelstelling de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs te verhogen en verder professioneel uit te bouwen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. In dit project worden de clubs o.a. gestimuleerd tot het organiseren van of deelnemen aan acties waarmee ze punten kunnen verdienen die kunnen omgezet worden in subsidies. De beoordeling van de kwaliteit gebeurt op basis van toekenning van punten per kwaliteitscriteria in twee luiken: jeugdleden en jeugdopleidingen. Op deze wijze krijgen alle clubs de kans beloond te worden voor hun geleverde inspanningen inzake hun jeugdwerking met subsidies.

Naast de subsidiëring kan een club dus ook een kwaliteitslabel van de VVG ontvangen. Er bestaan twee labels, namelijk het Birdie-label en het Eagle-label. Het Birdie-label bekroont een kindvriendelijke club met een kwaliteitsvolle, recreatieve jeugdwerking. Het Eagle-label is een erkenning voor de topjeugdclub met een kwaliteitsvolle, competitieve werking.

Share
/