Printvriendelijke versie

CLUB

Koksijde Golf ter Hille wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde, een extern verzelfstandigd agentschap.

Hiermee is het Koksijdse golfterrein naast Golf Puyenbroeck in Wachtebeke een uitzondering in Vlaanderen. Er is geen sprake van een begeleidend vastgoedproject, zoals bij vele andere golfterreinen wel het geval is, waar het vaak dient als financiering voor de golf zelf. Het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde is zelf verantwoordelijk voor de financiering en uitbating van het golfterrein.

De sportieve werking werd uitgebouwd door de Sportieve Commissie en staat onder leiding  van de Captain, die in zijn of haar taken wordt bijgestaan door de Vice-Captain. Hun voornaamste taak bestaat uit het organiseren van clubwedstrijden in verschillende categorieën: seniors, men, ladies, rabbits en juniors. Daarnaast organiseert de sportieve commissie ook uitstappen, een fin-de-saison-feest enzovoort.

U vindt volgende info terug:

 

Share
/