Printvriendelijke versie

Concrete doelstellingen

Een efficiënt jeugdwerkbeleidsplan staat of valt met het stellen van doelstellingen op korte termijn en op lange termijn.
Op korte termijn wordt gedefinieerd als een termijn binnen de 2 jaar. Daar is het behalen van het Birdie Label uitgereikt door Golf Vlaanderen essentieel. Indien Koksijde Golf ter Hille voldoet aan welomschreven criteria dan kan ze aanspraak maken op het “Birdie”- kwaliteitslabel. Dit kwaliteitslabel is gekoppeld aan vooropgestelde normen m.n. “jeugdvriendelijke club”. Om dit label te behalen moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden (= kwalitatieve eisen) gestaafd door een recreatief jeugdbeleidsplan. Met trots kunnen wij meedelen dat dit label sinds november 2015 behaald werd. Eveneens werd in 2017 het Rabbits-label behaald dat Koksijde Golf ter Hille beloont voor het uitgebreid promoten van de golfsport.

Deze labels moeten worden gehaald niet rekening houdende met het brede gamma van entiteiten waarover de club beschikt, recreatieve en niet competitiespelers, mindervaliden, diverse sociale bevolkingsgroepen. Het is een constante oefening om erop toe te zien dan iedereen mee is met het verhaal en er niemand aan zijn/haar lot wordt overgelaten.

Het implementeren van het G-Sport beleid en het deelnemen met onze jeugd aan competities zijn hiervan concrete voorbeelden.

Met de lange termijndoelstellingen bedoelen we een termijn van 5 à 8 jaar. Daar behoort het behalen van het Eagle-kwaliteitslabel tot de behalen targets. Daar ligt het accent eerder op competitieve. Het is steeds de bedoeling geweest om van Koksijde Golf ter Hille een topjeugd club te maken met de beste professionele juniorwerking in de verre omstreken.

Ook de Young adults: 18-32 jaar, worden niet vergeten maar ondergebracht in een afzonderlijke categorie in Sportieve Commissie.

In dit verhaal krijgen de golfpro’s een zeer belangrijke rol toebedeeld. Koksijde Golf ter Hille leidt golfpro’s op om elke jeugdspeler de beginselen van de golfsport te kunnen bijbrengen, en voor zij die willen hen te begeleiden bij de competities. Het is evident dat voor jeugdspelers aangepaste lesmethodes en technieken worden toegepast.

De golfpro’s krijgen op Koksijde ter Hille een bepalende stem om aan te geven wat nodig is om verder te evolueren en de verschillende niveaus op te delen.
Zij zijn ook de eerste en meest efficiënte bron van kennisoverdracht van regels over ethiek en fairplay. Golf is een vorm van “lifestyle” die ook bij de jeugd moet worden bijgebracht.
Voor de meer competitief gerichte jeugd bepalen zij de categorieën en zorgen zij voor de medische, fysieke en mentale begeleiding. Hiervoor kunnen ze natuurlijk samenwerken met verschillende actoren die op dat gebeid actief zijn.

Een tweede belangrijke factor bij de begeleiding van de jeugd is de rol van de ouders. Zij spelen een belangrijke ondersteunende en motiverende rol. De ondersteuning kan gaan tot het invullen van praktische zaken ( transport, begeleiding), maar ook de overdracht van regels en etiquette en de opvolging van ‘slecht gedrag’ kan bepalende zijn inde ontwikkeling van onze jeugdspelers.

Doelstellingen per leeftijdsgroep en competitie resultaten en waar we met Koksijde ter Hille willen staan is niet zozeer een cijfermatig issue. Het behalen van deze doelstellingen hangt in grote mate af van de instroom van nieuwe jeugdspelers. Daarvoor moeten actieplannen worden opgericht voor het benaderen van de scholen in Koksijde en daarbuiten. De gemeente Koksijde geeft nu reeds initiaties in de lagere scholen in Koksijde: 5de & 6de leerjaar. Het jeugdbeleidsplan bekijkt het ruimer en wil ook buiten Koksijde dergelijke initiatieven uit de grond stampen. Er dienen hiervoor middelen worden gezocht. De scholen zijn een ideaal middel om door initiaties kinderen in contact te laten komen let de golfsport.

Daarnaast is de deelname aan de jaarlijkse Golf Vlaanderen start-to-golf dag ideaal om de mogelijkheden van onze golfclub naar buiten te brengen.

In de vakantie vormen de vakantiestages (paasvakantie / zomervakantie / herfstvakantie) zowel voor de absolute beginner als voor de meer gevorderde jeugd een mogelijkheid om kennis te maken met of door te groeien in de golfsport.

De nieuwe jeugdspelers dienen echter wel voldoende begeleid en gecoacht te worden. Vandaar dat er speciale aandacht moet zijn voor hun opvang en onthaal. 

Teneinde voldoende ruimte te hebben voor onze Juniorwerking zal KGTH een Junior-room voorzien van maar liefst 130m2. Onze Junior-room wordt voorzien van alle-weer faciliteiten en zal tevens dienst doen als vaste stek voor alle Jeugdleden. 

De zorg voor een algehele communicatie zowel intern als extern is een zeer bepalende factor voor de goede werking van het clubleven en de betrokkenheid van clubleden en nieuwe leden.

Ook besteden we aandacht aan het communiceren naar de buitenwereld, overheden en besturen, tussen diverse verenigingen, sponsoren.
 

/