Trackman Range

Het starterspakket is een lessenprogramma gespreid over een periode van 6 maanden met als doel om een niet-golfer de basistechnieken van de golfswing alsook de golfregels en etiquette aan te leren zodat deze zijn Handicap 45 kan halen. 

Het starterspakket kan individueel, per 2, per 3 of maximum met 4 personen gevolgd worden. Inschrijven voor een starterspakket kan via het secretariaat (golfsecretariaat@koksijde.be).

junior swing bewerkt

 

Starterspakket Individueel: 375,00 EUR + federatiebijdrage (tarief GV + tarief KBGF zie www.golfvlaanderen.be)

 • 8 x 1/2 uur golfles
 • 2 mandjes ballen
 • golfclub

Starterspakket 2 personen: 307,50 EUR p.p. + federatiebijdrage (tarief GV + tarief KBGF zie www.golfvlaanderen.be)

 • 5 x 1 uur les voor 2 personen
 • 4 mandjes ballen
 • 2 golfclubs

Starterspakket 3 personen: 285,00 EUR p.p. + federatiebijdrage (tarief GV + tarief KBGF zie www.golfvlaanderen.be)

 • 4 x 1,5 uur les voor 3 personen
 • 6 mandjes ballen
 • 3 golfclubs

Starterspakket 4 personen: 278,75 EUR p.p. + federatiebijdrage (tarief GV + tarief KBGF zie www.golfvlaanderen.be)

 • 3 x 2 uur les en 1 x 1 uur les voor 4 personen
 • 8 mandjes ballen
 • 4 golfclubs

Daarenboven heeft elke deelnemer aan een starterspakket recht op:

 • gebruik Driving Range, Putting & Chipping green gedurende 6 maanden
 • les en examen etiquette- en golfregels
 • stagiairekaart (www.golfvlaanderen.be)

GEBOORTEDATUM
GESLACHT
STARTERSPAKKET (kan individueel, per 2, per 3 of max. met 4 personen gevolgd worden)
VOORKEURSDAGEN
WENS JE EEN FACTUUR? Facturatieadres (indien verschillend van woonplaats)

Opgelet! Indien het pakket met meerdere deelnemers wordt gevolgd, gelieve dan voor elke deelnemer een ingevuld formulier te bezorgen.

AGB Koksijde, Koksijde Golf ter Hille, respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de interne werking van de dienstverlening. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan het directiecomité van AGB Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of mailt u naar golfsecretariaat@koksijde.be.
Meer informatie over de wet van de privacy kunt u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, commission@privacycommission.be.