Printvriendelijke versie

Waterhindernis aangeduid als ECO zone

Wat ?

Laterale waterhindernissen aangeduid door rode palen met groene top

Hoe handelen ?

Indien de bal van een speler in een ECO(1) waterhindernis ligt, aangeduid met rode palen met een groene top, dient de regel van de laterale waterhindernis toegepast te worden en dient de bal met bijtelling van één strafslag gespeeld te worden van :

(1)De plaats van waar de vorige slag werd gedaan
(2)Een plaats binnen 2 clublengten van het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist
(3)Een plaats binnen 2 clublengten van het punt aan de overkant van de waterhindernis, even ver verwijderd van de hole als het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist
(4)Een plaats naar achter éénder waar op de lijn gevormd door de hole en het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist

Het is VERBODEN om :

-De bal te spelen van in de ECO waterhindernis
-De ECO waterhindernis te betreden om de bal te recupereren
-In de ECO waterhindernis te staan om een bal te spelen die niet in deze hindernis ligt (zie “Relief bij hinder in stand of swing” hieronder)

 

“Relief”(2) bij hinder in stand of swing :

Indien de speler voor het spelen van de bal van net buiten een ECO waterhindernis gehinderd wordt in zijn stand of swing mag hij/zij zonder straf de bal droppen, niet dichter bij de hole en binnen één clublengte van het dichtste punt zonder belemmering.

(1) Ecologische Zone = ESA : Environmentally Sensitive Area
(2) "Relief" = ontwijking van de belemmering

 

 

 

Share
/